Hledání Průkazu

From Wynncraft Wiki
Jump to navigation Jump to search
Hledání Průkazu CBQuestIcon.png
Info o úkolu
Délka Dlouhá
Difficulty {{{difficulty}}}
Lokace Letvuská Letecká Základna
Provincie Gavel
Combat Level 74
NPC spouštějící úkol Doan
Odměna Je následující:

Hledání Průkazu je dlouhý úkol pro level 74, který začíná v Letvuské Letecké Základně.

Úvod

Doan ztratil svůj pas a pošle hráče na misi, aby mu ho sehnal zpět.

Část 1

» Pořiď si gavelský pas na souřadnicích [-256, 57, -4983]

Location
Letvuská Letecká Základna
-256, 57, -4983
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map

Dialog:

 • Officer: Je mi líto, pane, ale nemohu vám dát nový pas... Potřebujete souhlas od-
 • Doan: Ale pane, ukradli mi pas! Za necelých 30 minut mi letí vzducholoď do Detlasu. Opravdu ho potřebuji, a to co nejdřív...
 • Officer: Už jsem vám řekl, kam si musíte zajít pro nový. Další, prosím!
 • Officer: Hmmm... <jméno hráče>, je to tak? Lidé si bohužel musí vyřizovat pasy ve Wynnu.
 • Officer: Obávám se, že vám nemohu pomoci. Další, prosím!
 • Doan: Hej, ty! Ano, ty! Pojď ven, ano? Myslím, že si můžeme navzájem pomoct.

Poznámka: Pro pokračování dialogu musí hráč opustit celní úřad a promluvit si s Doanem.

 • Doan: Zaslechl jsem tvůj rozhovor s tím úředníkem... Také hledáte pas, že?
 • Doan: No... slyšel jsem zvěsti o tajném černém trhu, který se skrývá na letecké základně.
 • Doan: Zřejmě obchodují s nelegálními produkty... Musí tam existovat způsob, jak koupit pasy, tím jsem si jistý!
 • Doan: Pokud budeme spolupracovat, možná se nám podaří najít cestu dovnitř. Co si o tom myslíš?

Doan: Pojďme tedy prozkoumat leteckou základnu! Musíme hledat stopy, veď cestu.

Část 2

» Prozkoumej leteckou základnu a najdi vodítko k černému trhu.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to kam jít.
Pro pokračování jděte po schodech nahoru na souřadnicích [-263, 62, -4945] a následujte NPC Father and Kid (Otec a Dítě) do hostince Blackbird na souřadnicích [-263, 62, -4945].

Dialog:

 • Doan: Přivedl jsi nás do hostince! Hmmm, barman tu pracuje už hodně dlouho...
 • Doan: Možná ví něco o tom černém trhu! Zkusím se zeptat, víš... tak nějak nenápadně.
 • Doan: Promiňte, pane... Neznáte náhodou v okolí nějaký "opravdu levný" obchod?
 • Barman: Stůl je prostřený k velké hostině, dejte si stout nebo pivo, co to bude?
 • Doan: To je tajný kód...? Pivo?
 • Doan: Fungovalo to? Pustí nás dovnitř?
 • Doan: Asi by nebylo tak snadné najít cestu dovnitř... Kam si myslíš, že bychom mohli jít dál, <jméno hráče>?
 • Doan: Pokračujme v průzkumu. Veď nás.

Část 3

» Pokračuj v průzkumu letecké základny a hledej stopy o černém trhu.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to hledání další stopy.
Pro pokračování v hledání hesla jděte do restaurace na souřadnicích [-211, 84, -4943].

Dialog:

 • Doan: Restaurace... To dává smysl!
 • Doan: Hej, ehm... taky ti ti lidé připadají podezřelí?
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to vyřešení hádanky v restauraci.
Jděte za číšníka a klikněte pravým tlačítkem myši na talíř a sendvič poblíž. Podejte je občanu Cinfrasovi a pokračujte.


 • Waiter: Kapitáni vzducholodí milují to, co nenávidí.
 • Doan: Myslím, že jsme se k něčemu propracovali! Pokračujme.

Část 4

» Následuj nápovědu: Kapitáni vzducholodí milují to, co nenávidí.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to lokace další nápovědy.
Projděte bránou na souřadnicích [-216, 84, -4947]

Dialog:

 • Doan: Hmmm... tyhle bedny jsou plné předmětů. Možná bychom některé z nich mohli dát kapitánům?
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to řešení hádanky s kapitány vzducholodí..
Každý ze tří kapitánů nenávidí určitý předmět: pšenici, dýně a křemen. Klikněte pravým tlačítkem myši na blízké bedny, abyste získali předměty, a dejte každému kapitánovi předmět, kterým pohrdá.
 • Commander: Jednou zničené, navždy nenapravitelné.
 • Doan: Pokračujme! Kam můžeme jít s touto stopou?

Část 5

» Následuj nápovědu: Jednou zničené, navždy nenapravitelné.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to kam jít dál.
Vyjděte po schodech na souřadnicích [-242, 85, -4999] a přistupte k rozbité vzducholodi. Promluvte si s mechanikem nahoře na plošině.

Dialog:

 • Black Market Guard: Kdo je to na té plošině?
 • Mechanic: Vy dva jste kvůli tomu zašli opravdu daleko, co?
 • Mechanic: Na otázku ohledně stoutu a piva vám mohu dát odpověď! Ale to vám pro vstup na trh stačit nebude.
 • Mechanic: Abyste mohli vstoupit na trh, musíte něco prodávat! A nebude to nic, co by se dalo jen tak "koupit", jestli mi rozumíte.
 • Doan: Potřebujeme něco... nelegálního, že?
 • Mechanic: Přesně tak! Naštěstí pro vás mám dobrou náladu. Blízko je zakotvená vzducholoď. Budeme ji moci vzít a já vám pomůžu získat nějaký předmět.
 • Doan: Uh... Co myslíš, <jméno hráče>? Já ten pas vážně potřebuju, no a... ty bys z toho taky mohl něco mít, ne?
 • Doan: ... Dobře, uděláme to.
 • Mechanic: Skvěle! Následujte mě, není to daleko.

Část 6

» Následuj mechanika.

Dialog:

 • Mechanic: Počkejte! Vzducholoď chrání stráže. Ať vás nevidí!
 • Mechanic: Jsou blízko okraje... Sraz je dolů.

Poznámka: Hráč musí udeřit nedaleké stráže, aby mohl pokračovat.

 • Mechanic: Uhh... Určitě jsou v pořádku, určitě ten pád nebyl moc velký...
 • Mechanic: No, je to jediná cesta dovnitř! Před námi jsou další stráže. Postarej se o ně tak, aby tě nikdo neviděl, a budeme v bezpečí!

Poznámka: Hráč musí udeřit tři strážce na vzducholodi, aby mohl pokračovat. Pokud se někteří z nich neobjeví, po opětovném přihlášení se hráč vrátí na začátek 5. části bez jakéhokoli postihu kromě malé ztráty času.

 • Mechanic: Výborně! Pojďme na vzducholoď.
 • Doan: Opravdu jsi právě... všechny strčil dolů...?
 • Mechanic: Připoutejte se! Míříme na Nebeské ostrovy, kde budeme moci získat dračí vejce, která prodáte na černém trhu!

Část 7

» Vydejte se s Mechanikem a Doanem na Nebeské ostrovy a získejte vejce dráčka.

Dialog:

 • Mechanic: Na ostrově, kam míříme, se nachází hnízdo dráčků! Používají ho ke kladení vajec, protože je to poměrně obtížně přístupné místo.
 • Doan: A ty budou mít na černém trhu velkou cenu, že?
 • Mechanic: Určitě budou! Dračí vejce jsou vzácná a na tento ostrov se dostanete pouze vzducholodí... V Letvusu mají obrovskou cenu.
 • Mechanic: Tamhle to je! Už to vidím, připoutejte se. Musíme ukrást pár vajec!
 • Doan: Co je to?! Och... vypadá to, že máme společnost...
 • Mechanic: Sakra, jsou tu vzdušné nájezdnice! Nemůžeme je nechat utéct s těmi vejci...
 • Mechanic: V tom případě nám zbývá jediná věc! Pojď, následuj mě!

Poznámka: Hráč musí skočit dolů na ostrov, aby mohl pokračovat v dialogu.

 • Mechanic: Nemůžeme se dostat do hnízda, když je v cestě tolik pirátek, zabij je!

Poznámka:: Hráč musí zabít několik pirátek, aby mohl pokračovat v dialogu.

 • Mechanic: Dobře, následuj mě! Jdeme sebrat to vejce!

Poznámka:: Hráč musí následovat Mechanika k vejcím a zabít několik dalších pirátů, aby mohl pokračovat v dialogu.

 • Mechanic: Chraň mě, zatímco budu sbírat to vejce, člověče!
 • Mechanic: Už jsem v polovině, jen mě dál braň!
 • [+1 Dragonling Egg]
 • Mechanic: A máme ho! Vraťme se na vzducholoď, rychle!

Poznámka:: Hráč se musí vrátit na bloky slizu, kde přistál, aby mohl postoupit.

 • Skyraider: Nenechte je utéct! Střílejte z děl!!
 • Mechanic: Člověče, nenech je, aby nás zasáhli! Zaútoč na dělové koule svou zbraní dřív, než zasáhnou naši vzducholoď, abys je odklonil!

Poznámka:: Hráč zasahuje "dělové koule" (kouřové částice), které se blíží k lodi. Kouzla se doporučují pro třídy s kratším dosahem, jako je Warrior nebo Assassin, protože dělové koule mají pouze jeden život. Po pěti zásazích zpět na nepřátelskou loď se spustí dialog.

 • Skyraider: Další ránu z děla už nezvládneme... Ztrácíme čas, pojďme! Máme na starosti i větší ryby!
 • Mechanic: To bylo o fous... Teď leťme zpátky na leteckou základnu!


Část 8

» Vrať se s Doanem do baru v hostinci Blackbird Inn.

Dialog:

 • Mechanic: Vy dva jste se dnes rozhodně osvědčili!
 • Mechanic: Takže vám dám heslo pro vstup na černý trh.
 • 'Mechanic: Vraťte se k barmanovi v hostinci a řekněte mu: 'Nemám žízeň, vždycky u sebe nosím láhev.
 • Mechanic: To by vám mohlo dát šanci, kterou potřebujete, abyste se dostali dovnitř. Hodně štěstí!
 • Doan: Děkujeme vám za pomoc, pane... Vraťme se tedy do baru.

Poznámka: Vraťte se k barmanovi a pokračujte v dialogu.

 • Doan: A jsme tu zas. Promluvme si s barmanem.
 • Doan: Pane? Nemám žízeň, vždycky u sebe nosím láhev.
 • Barman: Promluvte si pouze s členem Černého trhu na konci chodby a nemluvte s nikým jiným.
 • Doan: Jdeme, <jméno hráče>.

Část 9

» Vstupte na černý trh a promluvte si s členem na konci chodby.

Dialog:

 • Market Member: Slyšel jsem, že jste Vzdušným nájezdnicím ukradli pár vajec. To je odvážný!
 • Market Member: Co chcete?
 • Market Member: Dva pasy? Řekl bych, že to dělá asi 2000 smaragdů. Ty se dají získat prodejem tohoto vejce na trhu.
 • Market Member: Dovolte mi, abych vás seznámil s fungováním trhu. Za své vejce dostanete nízkou počáteční cenu a pak budete muset obcházet obchodníky a žádat o vyšší nabídku.
 • Market Member: Buďte však opatrní, protože můžete požádat pouze o 5 navýšení ceny.
 • Market Member: Můžete zkusit oslovit různé obchodníky a zjistit, o kolik každý z nich zvýší cenu vejce.
 • Market Member: Hodně štěstí a snažte se nenechat zabít.

Část 10

» Promluv si s obchodníky a zkus získat 2000 smaragdů, za které si můžeš koupit pas.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to získání 2000 smaragdů v nabídkách.
Nejdříve jděte k NPC s nabídkou 50 smaragdů a nastavte cenu na 1000 smaragdů. Poté jděte k NPC s nabídkou 300, abyste se dostali na 1300. Poté střídavě používejte NPC pro zvýšení nabídky o 200 a NPC pro zvýšení nabídky o 150, abyste dosáhli přesně 2000.
 • Doan: To je to, co potřebujeme, <jméno hráče>. Prodáno! Vejce je vaše.
 • Merchant: Tady máte své smaragdy.
 • Doan: Jdeme si pro pasy, <jméno hráče>!

Část 11

» Znovu si promluv s členem černého trhu..

Dialog:

 • Black Market Member: Máte ty smaragdy?
 • Black Market Member: Hmm... Tohle bude stačit. Tady jsou vaše pasy.
 • Doan: Uhh.. <jméno hráče>, myslím, že ti vypadl pas. Zvednu ti ho-...
 • Doan: Počkejte... To je MŮJ pas?! Celou dobu jsem ho měl v kapse...
 • Doan: No, uhhh... myslím, že si tedy můžeš vzít nějaké ty smaragdy...

Tipy

 • Dávejte si pozor na to, abyste během bojových fází nezemřeli, protože vám může být zablokováno splnění úkolu, a proto je pak nemožné zahájit úkol Let v Nesnázích.