???

From Wynncraft Wiki
< ???
Jump to navigation Jump to search

This page contains spoilers. Readers are discouraged from continuing if they want to discover features by themselves.??? CBQuestIcon.png
Info o úkolu
Délka Střední
Difficulty {{{difficulty}}}
Lokace Gavel
Provincie Gavel
Combat Level 80
NPC spouštějící úkol ???
Odměna Je následující:

Originální ??? úkol byl přepracován v aktualizaci Gameplay Update. Nyní je úkol ??? oficiální komunitní event, který se má vynasnažit vyřešit celá komunita. Všichni jsou nabádáni aby se účastnili hledání stop a sdíleli svoje objevy. Na fórum je nová sekce přímo pro tento úkol: Lov na ???. Pro více informací si přečtěte oficiální téma.


Tento úkol má několik sekce, některé vyžadují spolupráci několika hráčů. Tohle je shrnutí:

- "Meteority" (začátek úkolu) -- vyžaduje 3 hráče

- "Yahyaův Dům" (vstup do Laboratoře N) -- nevyžaduje žádné extra hráče

- "Laboratoř N" (záchytný bod) -- vyžaduje 4 hráče

- "Starý Meteorit" (závěr úkolu) -- nevyžaduje žádné extra hráče

1. Segment - Začátek Úkolu - "Meteority"

Tato sekce vyžaduje celkem 3 hráče.

K započatí úkolu ???, tři hráči musí cestovat k Červenému, Modrému a Žlutému meteoritu a šlápnout na nášlapné desky v nich přesně ve stejnou dobu. Teleport všechny hráče kteří právě na deskách stojí, teleportuje do "Ovládácí Místnosti", ve které je NPC u kterého úkol začíná. (Do teleportu se může přidat víc hráčů pokud si společně s ostatními stoupnou na nálapné desky).

Instrukce ke vstupu do každého z meteoritů jsou následující:


Modrý Meteorit

Začínající lokace:

Location
Periférie Údolí Aldorei
-754, 102, -4416
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map

Hádanky a Řešení:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Hádanka s Balíky Sena.
Cíl této hádanky je pohybovat s balíky sena na poli do správného vzoru.


Začni zabitím "Crazy Elf Farmer" (Šíleného Eflského Farmáře) který se objevuje v blízkém okolí k získání předmětu "Hay Sickle" (Kosa na Seno). Když je kosa držena v ruce, můžete pohybovat balíky seny na poli.

Šílený Eflský Farmář

Postav balíky sena do tvaru T jak je vyzobrazeno na podzolu na zemi. Vrchní část "Tčka" by měla být široká dva bloky.

Řešení k hádance s Balíky Sena

Pokud potřebujete hádanku resetovat, na nedalekém stromě na kmeni je dřevěný čudlík který postaví všechny balíky sena do původní pozice.

Poté co postavíte poslední balík sena na správné místo, hádanka se vyresetuje a objeví se kouř. Počínajíc u stromu, se objeví létající platformy (viditelné díky červeným oblakům na každé z nich). Stoupním na strom získáte efekt vyšším skoků - použijte ho na dosažení platformy. Mějte na paměti že po nějaké době všechny platformy zmizí.

Platformy vedou nahoru do vodopádu. Když se dostanete na poslední platformu, zeď velikosti 3x3 se zničí a odhalí další oblast.


Poznámky:

- Zeď za vodopádem se aktivuje pomocí vzdálenosti hráče. Celá skákačka může být přeskočena pokud se dokážete dostat nahoru po vodopádu co nejrychleji.

- Zeď může být také otevřena zevnitř pomocí kamenného čudlíka u vstupu. Pokud je hráč uvnitř a ještě neskočil do díry která vede do další oblasti, může otevřít zeď jinému hráči a dovolit mu tak přeskočení celé části s balíky sena a skákačkou.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Hádanka na Paměť.
Cíl téhle hádanky je správně postavit rozvržení panelu na zemi po dobu pěti kol.


Hádanku začnete zmáčknutím čudlíku na smaragdovém bloku na zemi. To vytvoří na zemi 5x5 panel.

Hádanka obsahuje pět kol. Každé kolo pokryje panel barevnými bloky podle aktuálního kola (v pořadí jdou: zelená, žlutá, oranžová, červená a růžová). Poté co budou bloky zobrazeny na pár sekund, bude panel pokryt čudlíky. Zmáčknutí jednoho z čudlíku změní barvu bloku pod ním a nebo změní blok na jeho původní stav. Po upravení panelu tak jak vypadal při ukázce, zmáčkněte dřevěný čudlík označený "Submit" (Odeslat).

Pokud jste panel neupravili správně, resetuje se do původního stavu s kovovým bouchnutím.

Pokud je panel správně upravený, zahraje se zvukový efekt jako když získáte úroveň a posunete se na další kolo a nebp (pokud už bylo dokončeno pět kol) zobrazí zelené částice a objeví se nad hádankou dva mosty, na které se dostanete tak že vyšplháte po listí na stěnách.


Poznámky:

- Je možné si vzor při každém kole vyfotit aby jste předešli chybám.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Aktivace Teleportéru.
Cíl této hádanky je najít Kus Modrého Drátu který se v místnosti objevuje, hodin předmět do rozthéhlo kabelu poblíž středu místnosti a aktivovat teleportér.


Po vstupu do místnosti uvidíte uprostřed místnosti komoru s modrým sklem, roztržený kus kabelu je na pravé straně komory, díra ve zdi je nahoře na levé straně místnosti. Stačí následovat cestu od toho otvoru dokud nenarazíte na kovovou celu - objeví se tu modrá vlna jménem "Blue Wire Piece" (Kus Modrého Drátu). Seber aspoň jeden a pak se vrať do hlavní místnosti zmáčknutím čudlíku na zdi naproti cele. Hoď jeden Kus Modrého Drátu na dolejšek roztrženého kabelu a ten se sám opraví.

Po chvilce se teleportér aktivuje a teleportuje všechny hráče v Modrém Meteoritu.


Poznámky:

- Je možné teleportovat z meteoritu několik lidí najednou, stačí když všichni budou stát uvnitř teleportéru v momentu jeho aktivace.

- Ujistěte se, že stojíte uprostřed teleportéru, protože se teleport může pokazit pokdu budete moc blízko skla.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Vstup do Meteoritu.
Cíl této hádanky je vstoupit do meteoritu.


Mějte na paměti že meteorit obsahuje dvě části: meteorit samotný a skleněno "ohnivou" stopu. Z teleportéru se hráč objeví na vrcholku meteoritu.

Začni tím že sebereš Útržek Modrého Meteoritu který se objeví na vrcholku meteoritu (Je třeba ho mít na poslední segment úkolu).

Jdi naproti ohnivé stopě a seskoč pár bloků dolů. Poté se otoč směrem ze kterého si přišel a uvidíš zadní část meteoritu. Všimněte si vody která teče z jedné části zdi - na levé straně může být ve vodě nalezen kamenný čudlík. Zmáčknutí čudlíku odhalí krátký vchod do meteoritu. Rychle projdi aby ses dostal dovnitř.


Poznámky:

- Místnost uvnitř meteoritu je přesně pod místem kam byl hráč teleportován. Není to na konci ohnivé stopy.

- Pokud z meteoritu spadnete, teleportuje vás to nad Jezero Gylia, což způsobí že budete muset znovu udělat všechny hádanky. Dávejte si pozor na led, který je u vchodu.Červený Meteorit

Začínající lokace:

Location
Llevigar
-2125, 80, -4423
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map

Hádanky a Řešení:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Získání Mechanického Čipu.
Cíl této hádanky je získat vozík a jet do nejhlubší části Karoc Quarry k získání "Mechanického Čipu".


Když jste tváří směrem k Llevigarské Bance, jeskyně je na pravé straně města a je tam dřevěné lešení na které se dá vylézt pomocí žebříku, sem se musíte dostat aby jste získali "Křemenový Klíč" který je nahoře.

Vezmětě křemenový klíč do jeskyně na levé straně městě kde je malá místnost s nášlapnou teskou a násypků u zdi nalevo. Hoď do násypky křemenový klíč což způsobí že se před vámi objeví rámeček s "X" na něm. Stůjte na kamenné desce dokud se nerozbije, poté pokračujte dál do jeskyně.

Nedaleko vstupu je vyvýšená dřevěná oblast na ktero use dá dostat pomocí žebříku. Zde se objeví vozík a počká na kolejích. Naskoč do vozíku a roztlač ho.


Zatímco jste ve vozíku budete muset zmáčknou tři čudlíky které určují kam vozík pojede.

- První se nachází na dřevěné zdi brzy po začátku tratě a pošle vozík doleva místo rovně.

- Druhý se nchází dně téhle jeskyně kde vozík počká dokud nebude zmáčknut.

- Třetí je už mimo jeskyni, nahoře bude dřevo s rámečkem a v něm restone. Zmáčknutí čudlíku způsobí že vozík pojede doprava místo doleva.


Když se vám nepodaří zmáčknou čudlkík včas, způsobí to že vozík pojede o trochu déle a pak se vrátí zpátky na původní kolej s čudlíkem, což hráči dovolí zkusit to znovu.


Koleje končí v jednom malém domku v Karoc Quarry. Postavte vozík na červenou terakotu/jíl. Poté si znovu naskočte do vozíku a počkejte dokud vás to neodpálí nahoru na další trať. Následuj tuto novou trať dokud nenarazí na nejhlubší část Karoc Quarry kde vozík otevře dveře a odstraní se.

V místnosti uvnitř se objeví Mechanický Čip (hlava hráče). Seber tento čip a pokračuj do další čásit.


Poznámky:

- Momentálně se Mechanický Čip rozbije pokud jeho držitel změní světy nebo se odpojí. Takže se ujistěte že další část dokončíte dřív než se server restartuje nebo se vypne server kvůli údržbě.

- Někdy se Mechanický Čip neobjeví ani když vozík dosáhne svého okonce. Aktuální teorie jsou že jste nedokončili sekci s vozíkem dostatečně rychle a pokažení zmáčknutí jednoho z čudlíku což vozík zpomalilo.

- Ve vozík nemůžete útočit. Zvaž zabití nebo uvěznění nekterých nepřátelských mobů v jeskyni jak budeš pokračovat.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Žlutá Květina.
Číl téhle hádanky je jít přes Gavel a donést Mechanický Čip ke žluté květině, která se nachází v hoře za Gertským táborem.


Žlutá květina se nachází na souřadnicích:

Location
16, 120, -5634
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map


Mějte na paměti že na tuhle část nepotřebujete Gertskou masku. Prostě pokračujte na souřadnice:

Location
47, 43, -5526
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map
a vylezte na horu směrem k dřevěnému teleskopu na vrcholku.


Je velký výběr způsobů jak si svojí cestu přes Gavel zkrátit a to například Teleportační Svitek do Cinfrasu, Teleportační Svitek ke Kovárně a nebo dokonce i Teleportační Svitek do Detlasu + Calova Vzducholoď.

Poté co se dostanete ke žluté květině, stačí na ní hodit Mechanický Čip. Zeď za květinou se aktivuje a odhalí otvor k další části.


Poznámky:

- Momentálně se Mechanický Čip rozbije pokud jeho držitel změní světy nebo se odpojí. Takže se ujistěte že další část dokončíte dřív než se server restartuje nebo se vypne server kvůli údržbě.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Slepé Bludiště.
Cíl této hádanky je dostat se na konec cesty.


V této části bude hráč slepý a přitom procházet bludištěm. I když je to nazváno "bludištěm", ve skutečnosti je to jen rovná cesta bez žádných slepých uliček. Prostě následuje cestu, procházejte mezi ploty, pokud je to nutné a ignorujte záhadné rámečky s Xkama.


V této části se vůbec nic neděje. Žádná monstra na poražení ani hádanky na vyřešení.


Na konci cesty bude slepota odstraněna a hráč bude moct pokročit do další části.


Poznámky:

- Momentálně se můžeš stát že se občas slepota sama neodstraní. Tohle může být vyřešeno použitím /class a nebo použitím kouzla které odstraňuje efekty (například jako Mágovo Léčení a nebo Assassinův Točivý Útok)
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Zelená Hádanka.
Cíl této hádanky je pohnout každým blokem přes každé polížky na desce a nabarvit ho na zeleno.


Uprostřed místnosti je panel se čtyčmi čudlíky, mezi nimi jsou čudlíky označeny "Reset" a "Zvrátit" (Undo). Zmáčknutí čudlíku na panelu pohne blokem na desce přes panel specifickým směrem. Tím že tohle uděláte se místo pod blokem nabarví zeleně a blok už přes to místo nebudete moct přesunout. Vyjímkou pro tohle pravidlo jsou mořské lucerny.

Následující obrázek obsahuje řešení této hádanky:

vzor jak nabarvit všechyn bloky na zeleno.

Textová verze instrukcí:

Nahoru Doleva Doleva Nahoru Doleva Nahoru Doleva Nahoru Doprava Doprava Dolů Dolů Doprava Doprava Dolů Dolů Dolů Doprava Nahoru Nahoru Doprava Doleva Nahoru Dolů Dolů Dolů Dolů Dolů Nahoru Doprava Doprava Doprava Nahoru Doleva Doprava Nahoru Doprava Nahoru Nahoru Doleva Doleva Doleva Nahoru Doleva Doleva Nahoru Doleva Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Doprava Dolů Doleva Doleva Dolů Doprava Dolů Doprava Dolů Dolů Doleva Dolů Doprava Dolů Dolů Doleva Nahoru Doleva Dolů Doleva Doleva Nahoru Dolů Doleva Doleva Doleva Nahoru Doleva Dolů Doleva Doleva Doleva Doleva Nahoru Doprava Nahoru Dolů Doprava Nahoru Doprava Nahoru Doleva Doleva Doleva Nahoru Nahoru Doprava Dolů
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Aktivace Teleportéru.
Cíl této hádanky je najít Kus Červeného Drátu který se v místnosti objevuje, hodin předmět do rozthéhlo kabelu poblíž středu místnosti a aktivovat teleportér.


Po vkročení do místnosti, roztržený červený kabel lze nalézt vpředu a komora s červeným sklem vzadu. Červená vlna "Red Wire Piece" (Červený Kus Drátu) se dá nalézt v díre na vrcholku levé zdi. K díře se dá dostat pomocí padající vody vedle komory a pomocí červeného kabelu, který k díře vede.

Hození Červeného Drátu do spodu roztrženého kabelu způsobí že se sám za pár vteřin opraví. Vstoupením do teleportéru se přensete na vrcholek Červeného Meteoritu.


Poznámky:

- Je možné teleportovat z meteoritu několik lidí najednou, stačí když všichni budou stát uvnitř teleportéru v momentu jeho aktivace.

- Ujistěte se, že stojíte uprostřed teleportéru, protože se teleport může pokazit pokdu budete moc blízko skla.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Vstup do Meteoritu.
Cíl této hádanky je vstoupit do meteoritu.


Mějte na paměti že meteorit obsahuje dvě části: meteorit samotný a skleněno "ohnivou" stopu. Z teleportéru se hráč objeví na vrcholku meteoritu.

Začni tím že sebereš Útržek Červeného Meteoritu který se objeví na vrcholku meteoritu (Je třeba ho mít na poslední segment úkolu).

Jděte směrem k ohnivé stopě a poté seskočte o pár bloků níž. Otočte se na stranu kterou jste přišli a uvidíte stranu zadní část meteoritu. Část zdi meteoritu se bude opakovaně objevovat a zas mizet. Pokud hráč do zdi skočí když se zeď zrovna objevila, hodí ho o pár bloků zpátky, aby se o to mohl pokusit znovu. Použijte svoje pohybové kouzla a nebo si to zkrátka načasujte (pokud se tedy pohybujete dostatečně rychle). A takhle se dostanete to meteoritu.


Poznámky:

- Místnost uvnitř meteoritu je přesně pod místem kam byl hráč teleportován. Není to na konci ohnivé stopy.

- Pokud z meteoritu spadnete, teleportuje vás to nad Jezero Gylia, což způsobí že budete muset znovu udělat všechny hádanky.

- Momentálně má v sobě Červený Útržek Meteoritu chybu a to tu že není viditelný když se na meteoritu objeví. Pořád se na něj dá zaútočit, každopádně když na něj budete házet svá kouzla a nebo budete náhodně mlátit kolem, pomůže vám to útržek najít a získat.Žlutý Meteorit

Začínající Lokace:

Location
Jeskyně v Temném Lese
-1357, 47, -5575
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map

Hádanky a Řešení:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Jeskyně Květináčů.
Cíl této hádanky je zničit všechny květináče v jeskyni a poté hodit smaragd do mapy v jednom ze stanů, to způsobí otevření dveří do další části.


Toto jsou lokace všech květináčů:

1. Na vrcholku studny uprostřed.

2. Za vodopádem na levé straně vchodu.

3. Uvnitř dřevěné budovy zaryté do levé zdi.

4. Mezi bednami před stanem.

5 a 6. Ve stanu.

7. Na vrcholku stanu.

8. Na převisu pravé zdi, u listí.


Po zničení všech květináčů rychle hoďte jakýkoliv předmět do mapy která je ve stanu. Pokud jsou zničeny všechny květináče, ozve se kovový zvuk a venku se otevřou dveře. Pokud nejsou všechny zničené, na mapě se objeví rámeček s květináčem.

Až to budete mít hotové, jděte směrem ke dveřím před jeskyní na souřadnicích:

Location
-1341, 59, -5603
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map
, které jsou označeny dvěmi loučemi a pak pokračujte do další části.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Wynntron, Neporazitelné AI.
Cíl této hádanky je dostat všechny kostky na levou stranu.


Začněte tím že zmáčknete čudlík označený "Reset" na středu panelu. Tohle na pnel vytvoří celkem čtyři kostky, dvě červené a dvě modré v pořadí červená-modrá-červená-modrá a poté je bude spojovat čára čudlíků.

Zmáčknutí čudlíku mohne nejbližší modrou kostku na určenou lokaci. Poté se AI pokusí pohnout červenou kostkou tak aby dostalo všechny kostky na pravo.


Trik k vyřešení téhle hádanky je spočítat počet čudlíků mezi každým párem červené-modré a snižovat čísla rovná k sobě.


Například, pokud by tabule byla v tomto stavu:

[Červená Kostka] < 4 čudlíky > [Modrá Kostka] < 2 čudlíky > [Červená Kostka] < 5 čudlíků > [Modrá Kostka] < 3 čudlíky >

Pár červené-modré nalevo mají mezi sebou 4 čudlíky. Pár červené-modré napravo mají mezi sebou 5 čudlíků. Řešení říká, že tyto dvě čísla by se měly snižit aby si byla rovny - ze 4-5 na 4-4, tím pádem správný čudlík ke zmáčknutí by byl ten úplně nalevo k modré kostce napravo, což způsobí tento stav:

[Červená Kostka] < 4 čudlíky > [Modrá Kostka] < 2 čudlíky > [Červená Kostka] < 4 čudlíky > [Modrá Kostka] < 4 čudlíky >


Další příklad pokud by tabule byla v tomto stavu:

[Červená Kostka] < 6 čudlíků > [Modrá Kostka] < 4 čudlíky > [Červená Kostka] [Modrá Kostka] < 4 čudlíků >

Pár červené-modré nalevo mají mezi sebou 6 čudlíků. Pár červené-modré napravo mají mezi sebou 0 čudlíků. Jak říká řešení, 6-0 by se mělo snížit aby se to rovnalo: 0-0. Tím pádem správný čudlík ke zmáčknutí by byl ten úplně napravo k červené kostky nalevo, což by způsobilo tento stav:

[Červená Kostka] [Modrá Kostka] < 10 čudlíků > [Červená Kostka] [Modrá Kostka] < 6 čudlíků >Poté co bude hádanka hotová, AI vybouchne a odhalí vstup do další části.


Poznámky:

- Pokud zmáčknete špatný čudlík, způsobí to že AI postoupí dopředu aby mělo výhodu a bude pak už nemožné vyhrát. Je proto doporučené po jednom špatném tahu dát reset a začít znovu.

- Po poražení AI všichni hráči v blízkém okolí budou teleportování do prostředka místnosti. Momentálně to počítá i hráče uvnitř Jeskyně Květináčů. Tohle může být použito k rychlému přeskočení této části aniž by se musela řešit ta předchozí.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Aktivace Teleportéru.
Cíl této hádanky je najít Kus Žlutého Drátu který se v místnosti objevuje, hodin předmět do rozthéhlo kabelu poblíž středu místnosti a aktivovat teleportér.


Po vkročení do místnosti, komora se žlutým sklem a roztržený drát mohou být nalezeny v druhém patře místnosti. Nalevo od vchodu je velká dutá struktura - vevnitř je žlutá vlna jménm "Yellow Wire Piece" (Kus Žlutého Drátu). Hráči se můžotu dovnitř proskákat z vrcholku struktur skákáním na okraje, které začínající na pravé straně od vchodu.

Hození Žlutého Drátu do spodu roztrženého kabelu způsobí že se sám za pár vteřin opraví. Vstoupením do teleportéru se přensete na vrcholek Žlutého Meteoritu.


Poznámky:

- Je možné teleportovat z meteoritu několik lidí najednou, stačí když všichni budou stát uvnitř teleportéru v momentu jeho aktivace.

- Ujistěte se, že stojíte uprostřed teleportéru, protože se teleport může pokazit pokdu budete moc blízko skla.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Vstup do Meteoritu.
Cíl této hádanky je vstoupit do meteoritu.

Mějte na paměti že meteorit obsahuje dvě části: meteorit samotný a skleněno "ohnivou" stopu. Z teleportéru se hráč objeví na vrcholku meteoritu.

Začni tím že sebereš Útržek Žlutého Meteoritu který se objeví na vrcholku meteoritu (Je třeba ho mít na poslední segment úkolu).

Jděte směrem k ohnivé stopě a poté seskočte o pár bloků níž. Otočte se na stranu kterou jste přišli a uvidíte stranu zadní část meteoritu. Všimněte si lávy zaryté do stěny meteoritu. Tím že kliknete pravým tlačítkem u myši skrz lávu, bude hráč hozen do meteoritu. Jiný způsob jak se dostat dovnitř je lávou prostě projít (což ale bude stát nějaké ty životy).


Poznámky:

- Místnost uvnitř meteoritu je přesně pod místem kam byl hráč teleportován. Není to na konci ohnivé stopy.

- Pokud z meteoritu spadnete, teleportuje vás to nad Jezero Gylia, což způsobí že budete muset znovu udělat všechny hádanky.Po vstoupení do meteoritů:

Poté co se všichni tři hráči dostanou do svých meteoritů, musí najít své nášlapné desky na zemi, které způsobí otevření 3x3 zdi s "prasknutím" a mrakem fialových částic. Vstoupen do místnosti za touto zdí hráče vyhodí zpět na vrcholek meteoritu - tohle NENÍ součást teleportace hráče do dalšího segmentu úkolu. Aby byl hráč teleportován do "Ovládací Místnosti", musí hráč stát na nášlapné desce až v moment kdy jsou aktivované všechny tři nášlapné desky najednou. Pokud hráč z desky sleze, způsobí to selhání a hráč nebude teleportován.

Po přenesení si promluvte s Počítačovým NPC v místnosti. Po nějakém dialogu se vám aktualizuje úkolová knížka a úkol oficiálně začne.

Ujistěte se že všichni ve vaší skupině úkol začnou dřív než místnost opustí, jinak celou tuto část budou muset udělat znovu.

2. Segment - Cesta do Laboratoře - "Yahyaův Dům"

Tato část nevyžaduje žádné hráče navíc.

POZNÁMKA: Pokud už jste se do Laboratoře N někdy dostali / nebo jste úkol dokončili, nemusíte tento segment opakovat aby jste se do Laboratoře dostali. Místo toho stačí hodit Záhadné Pírko na žlutý koberec v Nohnově sklepě na Kohoutím Ostrově a otevřou se vám dveře a nebo můžete požádat člena vaší skupiny který se už v Laboratoři nachází aby dveře na Kohoutím Ostrově otevřel zevnitř.


Poté co bude úkol započat, musí hráči získat tři předměty a přinést je k Yahyaově domu. Timo tři prdměty jsou "Black Spoon" (Černá Lžíce), "Small Mushroom" (Malá Houba), a "Painting" (Malba).

Poznámka: V předchozích verzích tyto předměty (zejména malba) přestali fungovat po změně světa nebo po odpojení. Momentálně už je tato chyba opravená.


Informace o lokacích těchto předmětů níže:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Lokace Černé Lžíce.
Černá Lžíce může být získána jako součást úkolu Vzpomínky ze Záhrobí. Zamiřte do Sídla Caritatů a vstupte do budovy. Po počatečním teleportu zamiřte do knihovky nalevo. Po dalším teleportu do zničené knihovky, vylezte po zadní stěně nad krbem k ohořelé díře - tohle aktivuje scénu předtím než vás to přenese do zničené knihovny plné vzpomínek. Černá Lžíce se objeví v krbu.


Sídlo můžete opustit rychle pomocí teleportačního svitku a nebo pomocí /kill.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Lokace Malé Houby.
Malá Houba se dá nalézt v úkolu Jiná Perspektiva. Zamiřte do Houbové Vesničky, zmenšete se pomocí Subtraxerim Utilium. A poté jděte na souřadnice
Location
-305, 91, -7705
k získání Malé Houby.


Oblast můžete opustit rychle pomocí teleportačního svitku a nebo pomocí /kill.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Lokace Malby.
Malba může být získána z tajné místnosti na Skienském Ostrově. Zamiřte na střechu pevnosti a do jedné z věží na souřadnicích:
Location
388, 87, -3529
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map
Jděte dolů po žebříku a namáčkněte se na zvláštně bledou zeď napravo - vprostřed je tajná díra. Malba se objeví na samotném konci místnosti.


Oblast můžete opustit rychle pomocí teleportačního svitku, pomocí /kill. a nebo skokem dolů z věže a použít služby Mořského Poutníka.Poté co získáte předměty:

Zamiřte k Yahyaovu domu, který je na souřadnicích:

Location
Yahyaův Dům
-282, 69, -1694
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map

Hoďte tři předměty na koberec u knihoven v hlavní místnosti. To způsobí že se smrkové prkna v podlaze začnou ničit a odhalí tajnou díru do tajného sklepa. Pamatujte že tahle 1x1 díra se zavírá rychle, a hráči kteří nezačali tento úkol a nebo ho nedokončili nemůžou do téhle díry vstoupit.

Poté budete muset čelit tvoum hádánkám a vyřešit je aby jste e dostali přes tento segment a dostali se do Laboratoře N:


Hádanky a Řešení:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Hádanka s Červenými a Hnědými Houbami.
Cíl této hádanky je proměnit všechny hnědé houbové bloky proměnit na červené houbové bloky.


Na zemi je položená mřížka čudlíků a houbových bloků. Zmáčknutí čudlíku promění blok pod ním a všechny okolní bloky na opačný typ houby (to znamená z hnědé na červenou a naopak).

Obrázek řešení je níže:

solution of the brown/red Mushroom Puzzle.

Textová verze instrukcí:

Počínajíc druhou vrstvou ze spoda (dlouhá strana), zmáčkněte jakýkoliv čudlík v té řadě. Poté mačkejte čudlíky podér dokud nenarazíte na krátkou stranu. Zmáčkněte ještě dva čudlíky směrem nahoru dokud nenarazíte na konec druhé vrstvy z vršku, poté pokračujte k druhé krátké straně. Poté se vraťte směrem dolů o dva čudlíky a pokračujte dokud nenarazíte na původní startovací pozici.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Hádanka s QR Kódem.
Cíl této hádanky je stoupnout si na nášlapné desky ve správném pořadí.


Místnost obsahuje čtyři nášlapné desky (kamennou, dřevěnou, zlatou a železnou), v každém rohu. Správné pořadí v jaké mají být zmáčknuty se dá zjistit dekódováním QR kódu který je na podlaze:

QR Kód

Dekódovaný vypadá takto:

Dekódovaný QR Kód


Pořadí v jakém stoupnout na nášlapné desky je:

1. Kámen

2. Zlato

3. Dřevo

4. Zlato

5. Železo

6. Kámen

7. Dřevo

8: Železo


Po stoupnutí na poslední desku budou všichni hráči teleportováni do Laboratoře N.


Poznámky:

- Stoupnutí na desky ve špatném pořadí otevře místnosti vzadu. Vstup do téhle místnosti teleportuje všechny hráče ven z Yahyaova domu, takže budou muset znovu sehnat všechny předměty a celý segment znovu udělat.Po dokončení hádanek:

Všichni hráči v místnosti s QR kódem byli teleportováni to Laboratoře N.

3. Segment - Laboratoř N - "Záchytný Bod"

Tato část vyžaduje celkem 4 hráče.

POZNÁMKA: Pokud už jste se do Laboratoře N někdy dostali / nebo jste úkol dokončili, nemusíte tento segment opakovat aby jste se do Laboratoře dostali. Místo toho stačí hodit Záhadné Pírko na žlutý koberec v Nohnově sklepě na Kohoutím Ostrově a otevřou se vám dveře a nebo můžete požádat člena vaší skupiny který se už v Laboratoři nachází aby dveře na Kohoutím Ostrově otevřel zevnitř.


Po dosažení Laboratoře N jsou zde dvě hádanky které musí být vyřešeny. Obě hádanky vyžadují na dokončení spolupráci čtyř hráčů.


Hádanky a Řešení:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Barevné Bludiště.
Cíl této hádanky je dostat všechny čtyři hráče skrz poslední dveře na konci.


V této hádance je sedm místností a v každé je aspoň jedna nášlapná deska obtažená barevným blokem. Šlápnutí na jednu z nášlapných desek způsobí že se "zamkne" a obklopí jí nevditelné bariéry. Deska může být odemčena skákáním - to způsobí že zahraje kovové zabouchání a odstraní se bariéry.

Pro rozvržení místnosti se podívejte na následující GIF:

ColorMaze.gif

Specifické instrukce pro řešení jsou níže. Zde je nějaký kontext:

- "Hlavní Místnost" je úplně první místnost do které vstoupíte která obsahuje tři červené desky a jednu oranžovou.

- "Horní Místnost" je místnost za červenými dveřmi a obsahuje světle modrou desku, tmavě modrou desku a fialovou desku.

- "Finální Místnost" je za vyšší místností a obsahuje žlutou desku.

- "Spodní Levá Místnost" obsahuje zelenou desku a je nalevo od hlavní místnosti.

- "Spodní Pravá Místnost" obsahuje zelenou desku a je napravo od hlavní místnosti.

- "Horní Levá Místnost" obsahuje dvě růžové desky a jednu tyrkysovou.

- "Horní Pravá Místnost" obsahuje tyrkysovou desku, hnědou desku a světle modrou desku.


Instrukce:

1. Všichni čtyři hráči vstoupí do hlavní místnosti.

2. Hráči A, B, a C stoupnou na červené desky. Hráč D projde skrz červené dveře vprostřed do horní místnosti.

3. Hráč D stoupne na tmavě modrou tesku (spodní levá v horní místnosti). Hráč C v hlavní místnost vstoupí do spodní pravé místnosti a stoupne na zelenou desku.

4. Hráč D stoupne na fialovou desku (spodní pravá v horní místnosti). Hráči A a B vstoupí do spodní levé místnosti.

5. Hráč B stoupne na zelenou desku ve spodní levé místnosti, otevře tím zelené dveře ve stejné místnosti. Hráč A skrz dveře projde do horní levé místnosti a stoupne na růžovou desku.

6. Až bude Hráč A na růžové desce, Hráč B se vrátí do hlavní místnosti a stoupne na oranžovou desku.

7. Hráč D projde nyní otevřenými oranžovými dveřmi a připojí se k Hráči A v horní levé místnosti. Hráč D si stoupne na neobsazenou růžovou desku.

8. Až budou Hráči A a D oba na růžové, růžové dveře ve spodní pravé místnosti se otevřou. Hrá C skrz dveře projde do horní pravé místnosti a stoupne na světle modrou desku.

9. Poté co Hráč C vstoupí do horní pravé místnosti, Hráči A a D se vrátí do horní místnosti a stoupnou si jednotlivě na tyrkysovou a světle modrou desku.

10. S Hráči C a D na světle modrých deskách, dveře spojující se s hlavní místnosti a horní levou místnosti se otevřou. Hráč B vstoupí do horní levé místnosti a stoupne na tyrkysovou desku.

11. Až Hráč B vstoupí do horní levé místnosti, Hráč C se posune ze světle modré desly na tyrkysovou desku - toto otevře dveře do horní místnosti.

12. Hráč A vstoupí do finální místnosti a stoupne na žlutou desku. Hráči C a D se vrátí na světle modré desky.

13. Hráč B se vrátí do hlavní místnosti skrz světle modré dveře.

14. Až bude Hráč B zpátky v hlavní místnosti, Hráč C si stoupne na hnědou desku.

15. Hráč B se připojí k Hráči C v horní pravé místnosti a všichni hráči projdou otevřenými dveřmi aby se připojili k Hráči A ve finální místnosti.


Pro více specifické instrukce (užitečné například pro navádění skupiny skrz tuto hádanku), si otevřete následující spoiler:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Doslovné instrukce.

1. Všichni dovnitř.

2. A, B, C na červenou.

3. D do horní místnosti.

4. D na tmavě modrou.

5. C do spodní pravé místnosti.

6. C na zelenou.

7. D na fialovou.

8. A, B do spodní levé místnosti.

9. B na zelenou.

10. A do horní levé místnosti.

11. A na růžovou.

12. B do hlavní místnosti.

13. B na oranžovou.

14. D do horní levé místnosti.

15. D na růžovou.

16. C do horní pravé místnosti.

17. C na světle modrou.

18. A, D, do horní místnosti.

19. A na světle modrou.

20. D na tyrkysovou.

21. B do horní levé místnosti.

22. B na tyrkysovou.

23. C na tyrkysovou.

24. A do finální místnosti.

25. A na žlutou.

26. C na světle modrou.

27. D na světle modrou.

28. B do hlavní místnosti.

29. C na hnědou.

30. B do horní pravé místnosti.

31. B, C, D se připojí k A v hlavní místnosti.

Pro obrázkovou verzi instrukci si otevřete následující spoiler:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Popis ve formě obrázků.


Poznámky:

- Pokud stoupnete na desky v moment kdy nejsou v hádankové místnosti přesně čtyři hráči, teleportuje vás to zpátky do první místnosti Laboratoře.

- Momentálně existuje chyba, která způsobí že hráči budou posláni zpátky do první místnosti Laboratoře po stoupní na desky i poté co jsou v místnosti přesně čtyři hráči. Tohle je známo jako "boot" (načítání) (protože u této hádanky je to jakoby se načítala jako počítač a protože hráči v ní ještě nejsou načtení, hodí je to zpátky do první místnosti). Jak už název napovídá "boot" se stane pouze když do místnosti vstoupíte poprvé. Na podruhé se "boot" pokud jsou u hádanky přesně čtyři hráči, nestane.

Nicméně, pokud je v místnosti příliš mnoho a nebo příliš málo hráčů, a místnost je při stoupnutí na desky vyhodí, při dalším vstupu se "boot" znovu stane.

Je doporučené aby všichni hráči po prvním načtení počkali na otevření dveří - jinak, pokud by omylem jednoho hráče nechali za sebou musel by se stát další "boot".

- Prosím nezapomeňte na vaše "prosím" a "děkuji". I když možná zadáváte instrukce, měli by jste si být vědomi toho že nekterým hráčům se nelíbí když jim někdo rozkazuje (i když je to potřeba). Buďte trpěliví a schovívaví pokud se někdo z hráčů nepohne hned na váš rozkaz.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to 4-Barevný Tok.
Cíl této hádanky je nakreslit barevné dráty na bílý kruh tak aby se každý hráč dostal do svého cíle.


Začněte tuto hádanku tak že si každý hráč stoupne na jednu nášlapnou desku. Tohle dá všem hráčům efekt zpomalení. Poté se pohybujte přes křemenové bloky a budete pod sebou měnit barvu bloků, která bude pasovat barvě vašeho původního bloku.

Tato hádanka bude dokončena až všichni čtyři hráči budou stát na své barevné terakotě/jílu.

Skákání způsobí reset zpátky na čistou desku a všichni hráči se budou muset vrátit na své nášlapné desky a začít znovu.

Řešení této hádanky je na obrázku níže:

ColorConnectPuzzle.png


Poznámky:

- Modrá a Červená se zrcadlí, stejně tak se zrcadlí Zelená a Žlutá.

- Pro hráče kteří neznají řešení je nejlepší počkat. Až se jeden hráč dostane ke svému cíli může dávat instrukce jako například "okolo zelené čáry" nebo "následuj vedle modré čáry", které jsou jednodušší na pochopení.Po dokončení hádanek:

Poslední místnost obsahuje Zrezivělý Klíč od Laboratoře a teleportér se čtyřmi deskami. Po získání Zrezivělého Klíče od Laboratoře si každý hráč musí stoupnout na jednu desku k aktualizaci úkolové knížky pro finální segment. Teleportér všechny hráče přenese do komnaty v Nohnově sklepě na Kohoutím Ostrově (do cely vedle té která může být použita jako zkratka zpátky to Laboratoře N).

Pamatujte že není úplně potřeba aby všichni hráči měli Zrezivělý Klíč od Laboratoře. Klíč nebude posledním segmentem konzumovám - hra si pouze zkontroluje jestli je ve hráčově inventáři.

Někdy teleportér neteleportuje všechny hráče. Je možné teleportér aktivovat pomocí koně a/nebo rychlým stoupním na všechny zbývající desky.

4. Segment - Závěr Úkolu - "Starý Meteorit"

Tahle část nevyžaduje žádné hráče navíc.

Po dokončení Laboratoře N, zamiřte ke Starému Meteoritu který leží východně od Cinfrasu na souřadnicích:

Location
Starý ??? Meteorit
7, 42, -5018
PinpointConcept2.png
Wynncraft Map

Hodně každý typ útržku z meteoritu (Červený, Modrý a Žlutý) které jste sesbírali v 1. Segmentu ("Meteority") na hnědý koberec. To otevře dveře vedoucí do bílého mteoritu (mějte na paměti že dveře se zavírají celkem rychle).

Až budete uvnitř starého meteoritu, zamiřte do horní pravé části spodní místnosti a zmáčkněte dřevěný čudlík. To oskenuje váš inventář jestli máte Zrezivělý Klíč od Laboratoře - pokud bude nalezen, otevřou se dveře vedle čudlíku.

V následující chodbě si stoupněte do sklěněné komory uprostřed a budete teleportováni do Mehmeho pokoje. Když si s Mehmem promluvíte, dokončíte úkol.

Dialog:

Mehme: Vítej v mém úžasném dřevěném domově!

Mehme: Vždy tu budeš vítán, pokud tedy nemáš nějaké houbičky nebo slepice.

Mehme: Nesnáším ty věci. Jen můj domov a já.

Mehme: Já a můj domov.

Mehme: Sám.

Mehme: Můj domov.

Starý Meteorit můžeš opustit tak že půjdeš zpátky do místnosti kterou si vstoupil a poté půjdeš směrem ke komoře s modrým sklpem v horní levé části. Sama se otevře v blízkosti hráče a teleportuje tě ven z meteoritu.Bonusový Segment - Tajný Příběh Navíc

Poznámka: Tato část není součást úkolu.

V chodbě s Mehmeovým teleportérem je možné se dostat do tajné místnosti ve které je nějaký příběh navíc.


Hádanky a Řešení:

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Aktivace dveří.
Cíl této hádanky je aktivovat dvě nášlapné desky na rozdílných koncích uličky poté zmáčknou čudlíky pod každou replikou meteoritů v pořadí "Červená, Zelená, Žlutá, Modrá".


Po vstoupení do chodby jsou tu dvě uličky které pokračují doleva a doprava. Na konci každé z nich je železné nášlapné tlačítko na úplném konci. Hoďte na každou desku nějaký předmět - to způsobí že se pod replikami meteoritů objeví čudlíky ke kterým se dá dostat na začátku uliček.

Poté zmáčkněte čludíky podle náležitě obarvených replik meteoritů v následujícím pořadí:

1. Červená

2. Zelená

3. Žlutá

4. Modrá


Dokončení tohoto kroku způsobí, že z obou uliček do Mehmeho teleportéru začnou vyzařovat fialové částice a poté do nejvzdálenější místnosti. Zamiř do nejvzdálenější místnosti (se skleněnou koulí uprostřed) k pokročení do další části.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Neviditelná skákačka.
Cíl této hádanky je dostat se k dveřím na vrcholku zdi v nejvzdálenější místnosti..


Po dokončení předchozího kroku se v nejvzdálenější místnosti objeví neviditelné bariéry. Jejich lokace jsou naznačeny majáky pod podlahou. Proskákej skákačku kolem skleněné koule k dosažení dveří na vrcholku zdi.

Až se každý dostane ke dvřím, stoupněte na nášlpnou desku k jejich otevření.


Poznámky:

- Stoupní na nášlapnou desku odstraní jak bariéry tak i nášlapnou desku. Aby se skákačka znovu objevila musí být znovu dokončen předchozí krok. Takže je doporučeno se desce vyhnout dokud se všichni nedostanou ke dveřím.

- Je možné celou neviditelnou skákačku přeskočit za pomocí pohybových kouzel.

Lučištníci můžou prostě použít svoje únikové kouzlo a přistát na převisu.

Assassinové se můžou podívat přímo nad sebe a použít Zmizení při skoku a vystřelit se na převis.

Mágové se můžou na převis teleportovat tak že budou mířit na jeden z rohu, poté vyskočí a budou sesílat v jistém úhlu svůj teleport.

Šamani můžou hodin tvůj totem přímo na převis a seslat Vytáhnutí, ale většinou to není tak jednoduché. Je doporučeno nejdřív svůj totem hodit na skleněnou kouli a odtud skočit na poslední bariéru skákačky a poté na převis.

Bojovníci můžou začít duel s jiným hráčem a poté použít svůj Zvedák aby vystřelili jak sebe tak svůj cíl na převis. Je také možné se ke dveřím dostat tak že budete rychle sesílat svůj Výpad už od vstupu do místnosti.

- Pokud je přeskočení skákačky až moc těžké, může to být jednodušší tak že vyskočíte první pár bariér než začnete používat své pohybové kouzlo, a nebo že se první dostanete na skleněnou kouli než se zaměříte na dveře.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Instrukce s Mapou.
Cíl této hádanky je hodit podložku na psaní (předmět s mapou) na krvavé ostny na zemi k otevření dveří do další oblasti.


Když sejdete dolů po schodech, bude tam velká místnost nalevo a velká napravo. Jděte do levé místnosti a jděte dokud nenarazíte na dveře s čudlíkem. Zmáčkněte čudlík k vytvoření mapy s obrázkem podložky na psaní. Vraťte se do malé místnosti naapravo a hoďte mapu na krvavé ostny na podlaze. To způsobí explozi a otevře cestu do další místnosti.


Poznámky:

- Zeď která se rozbije při hození mapy na ostny může být také otevřena zevnitř pokud tam už nějaký hráč je.

- Obrázek na mapě vyzobrazuje "Smaragd --> Diamant", což odkazuje na řešení další části.

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Smaragd na Diamant.
Cíl této hádanky je pohnout smaragdovými bloky v každém zařízení tak aby byly odpovídající diamantovým blokům na podlaze.


V této místnosti jsou dvě zařízení vytvořené z křemenu a pistonů. Mačkáním čudlíků je možné pistony používat a posouvat okolo smaragdové bloky v každém zařízení.

Mějte na pamětí že některé z pistonů jsou ve skutečnosti Lepkavé Pistony a některé z nich musí být první zmáčknuty aby se smaragdové bloky pohnuly na hlavu pistonu (tak že když se první piston stáhne zpátky, vezme se sebou i smaragdový blok).

Až bude zařízení hotové, zahraje zvuk z gramofonu. Až budou hotové obě zařízení, stoupnutí na železnou nášlapnou desku uprostřed místnosti otevře dveře k finální oblasti.


Video-návod na menší zařízení:

Video-návod na větší zařízení:Na video ukázku tajné oblasti se můžete podívat zde :

Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Ukázka Tajného Příběhu ???.

Galerie

Tipy

 • V Laboratoři N si můžete vzít nějaká Záhadná Pírka. Jsou používaná k návratu do Laboratoře N bez nutnosti mít Černou Lžíci, Malou Houbu a Malbu. Stačí hodit pírko na žlutý koberec v Nohnově sklepě na Kohoutím Ostrově a otevřou se dveře které vedou do Laboratoře N.
 • Pokud budete chtít pomoci ostatním po dokonční tohoto úkolu, můžete se zásobit na třech předmětech které jsou potřeba k Yahyaovu domu a nechat si je v bance pro budoucí skupiny. Toto také můžete udělat s útržky meteoritů v případě že jeden hráč bude muset odejít a nebo po cestě ztratí svůj útržek.
 • Je vysoce doporučené si před začátkem tohoto úkolu odemknout Calovu Vzcholoď, utratíte míň za cestování a ušetříte čas cestami mezi Wynnem a Gavelem.
Spoiler! The hidden text contains spoilers relating to Shortcuts.
Pokud plánujete tento úkol udělat několikrát (většinou aby jste pomohli ostatním), je tu několik zkratek na které se můžete připravit a využít.

- Je možné se zásobit několika předměty které jsou pro úkol potřeba na několik průběhů. Seznam všech předmětú které jsou úkolem vyžadovány (a také další doporučení) je níže:

 • Malá Houba
 • Malba
 • Černá Lžíce
 • Červený Útržek Meteoritu
 • Modrý Útržek Meteoritu
 • Žlutý Útržek Meteoritu
 • (Doporučeno: Teleportační Svitky do Detlasu / Kovárny / Cinfrasu)
 • (Doporučeno: Kusy Červeného / Modrého / Žlutého Drátu)
 • (Doporučeno: nechat si u sebe: Zrezivělý Klíč od Laboratoře)
 • (Doporučeno: nechat si u sebe: Kosu na Seno)


- Nechání dalších postav/charakterů na klíčových lokacích úkolu může být také úžitečné: Takové lokace jsou:

 • Každý Meteorit
 • Laboratoř N
 • Uvnitř místnosti za vodopádem u Modrého Meteoritu - zevnitř může být stlačen čudlík, který otevře dveře zevnitř a nebude tak potřeba dokončovat hádanku s Balíky Sena.


- U Žlutého Meteoritu hráči kteří budou moc blízko severozápadní zdi Jeskyně Květináčů, budou teleportováni k Neporazitelnému AI pokud hádanku vyřeší jiný hráč ve stejném světě. Tohle je užitečné k dostání hráčů rychle skrz tuto sekci úkolu, jelikož nebudou muset řešit hádanku s květináči ani s AI.


- Pokud se propadnete podlahou u Červeného Meteoritu (většinou způsobeno lagem), je zde jedna násypka. Hozením předmětu do této násypky aktivujete teleport ve všech meteoritech. To znamená že není potřeba aby byl hráč v každém meteoritu aby se úkol odstartoval. Tohle je zejména užitečné pokud je jeden hráč ponechán za ostatními během meteoritového teleportu. Mějte však na paměti že tato násypka existuje pouze v Červeném Meteoritu - není v Modrém ani Žlutém Meteoritu.

Drobnosti

 • Trvalo přes 100 hodin než byly všechny hádanky pro tento úkol vymyšlené a postavené.
 • Pokud spadnete z jakéhokoliv meteoritu dolů, budete teleportování do Jezera Gylia.